ALIRAN MENEGAH ATAS

 ALIRANMATAPELAJARAN BILANGAN KELAS
SAINS TULEN AGAMA
(11 m/p)
TERAS
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Matematik
ELEKTIF
Matematik Tambahan + Biologi + Fizik + Kimia + Pendidikan Al-Quran & As Sunnah + Bahasa Arab Tinggi + Penddikan Syariah Islamiah
2
TINGKATAN 4 &
TINGKATAN 5
SAINS TULEN
(10 m/p)
TERAS
Bahasa Melayu
Bahasa Inggeris
Sejarah
Matematik
ELEKTIF
Pendidikan Islam + Matematik Tambahan + Biologi + Fizik + Kimia + Prinsip Perakaunan (Pilihan)
2