SEKOLAH BERASRAMA PENUH INTEGRASI JEMPOL
Sekolah Berprestasi Tinggi
72200 Batu Kikir
Negeri Sembilan

No. Telefon : 06-4985978
No. Faksimili : 06-4984167

e-mail : sbpij_ns@yahoo.com