intej-copy

MERAH : Warna utama dalam semua aktiviti sekolah

KUNING : Menunjukkan kesetiaan kepada Raja dan Negara

BIRU : Menunjukkan perpaduan dan integrasi semua aliran sains di gabungkan bersama

KOMPUTER : Ke arah mencapai negara membangun menjelang 2020 melalui teknologi komunikasi dan maklumat

GEAR : ke Arah mencapai Negara Membangun melalui sumbangan dalam aliran teknikal

PEN: menunjukkan kepentingan ilmu pengetahuan sebagai asas al-qalam

BUKU : menunjukkan budaya ilmu pengetahuan sebagai fokus utama sekolah.

PERISAI : Sebagai simbol kekuatan dan persaingan antara guru dan murid.