Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Jempol merupakan sebuah sekolah berasrama penuh yang terletak dalam daerah Jempol, Negeri Sembilan.